Program do księgi przychodów i rozchodów

księgowość

Prowadzenie tradycyjnej – papierowej, podatkowej księgi przychodów i rozchodów (PKPiR) jest bardzo czasochłonne. Wymaga przy tym czytelnego pisma, a ewentualne poprawki zdecydowanie obniżają jej estetykę. Nic więc dziwnego, że odchodzi się od tradycyjnych ksiąg PiR w stronę specjalnych programów do księgowości albo aplikacji on-line.

Jak i kto musi prowadzić księgę PiR?

Wśród osób fizycznych, na których ciąży obowiązek prowadzenia księgi PiR, znajdują się osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, jak też osoby należące do spółek cywilnych, jawnych i partnerskich, których właścicielami są osoby fizyczne, jeśli osiągnięte przez nie przychody netto ze sprzedaży nie przekroczyły równowartości 1.200.000 euro. Ponadto obowiązek ten dotyczy osób wykonujących działalność gospodarczą w formie agencji i umów zlecenia, duchownych nierozliczających się w formie ryczałtu, osób zajmujących się działami produkcji rolnej po zgłoszeniu zamiaru prowadzenia księgi, a także armatorów zdefiniowanych na postawie Ustawy i podatku tonażowym.

Jak i kiedy możemy prowadzić KPIR przy pomocy programu do księgowości?

Aby prowadzić księgę PiR przy pomocy programu komputerowego, przedsiębiorca musi spełnić kilka warunków. Przede wszystkim musi posiadać instrukcję obsługi wybranego przez siebie programu do księgowości. Ponadto program ten musi posiadać opcję przeglądu zapisów w nim dokonywanych, a także pozwalać na wydrukowanie kart księgi według przyjętego w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia PKPiR wzoru, z zachowaniem chronologii. Jest to wymóg związany z tym, że prowadzenie elektronicznej księgi przychodów i rozchodów nie zwalnia podatnika z obowiązku posiadanie jej w wersji papierowej. W związku z tym raz w miesiącu należy dokonywać takich wydruków z programu do księgowości. Przy wyborze programu warto pamiętać o tym wymogu. Dodatkowym warunkiem jest to, że przedsiębiorca będzie przechowywał zapisane dane na magnetycznych nośnikach informacji do momentu sprowadzenie ich do formy papierowej.

Jaki program do księgowości wybrać?

Najprostszym rozwiązaniem umożliwiającym elektroniczne prowadzenie księgi PiR jest założenie jej w arkuszu kalkulacyjnym np. Excel. Wystarczy, że sporządzimy tabele zgodnie z wymogami i otrzymamy prostą księgę PiR. Można również pokusić się o instalację specjalnego programu do tego celu. Mamy do wyboru zarówno programy darmowe, jak i komercyjne. Jeśli decydujemy się na bezpłatny program do księgowości warto zwrócić uwagę na program Księga Express STD. Jest to bezpłatna odmiana komercyjnego programu finansowo-księgowego Księga Express PRO firmy TGSoft. Oprócz prowadzenie księgi PiR możemy w programie sporządzać deklaracje podatkowe, prowadzić rejestrację kontrahentów i rozliczać wspólników. Program automatycznie aktualizuje rejestry VAT na odstawie dokonywanych wpisów. Wśród oferty komercyjnej znajdziemy takie programy do księgowości jak m.in. Ala – księgowość uproszczona, Duo-Komp księga podatkowa, Lefthand Mała Księgowość, Lefthand Pełna Księgowość, Pakiet przedsiębiorcy – mała księgowość, R2fk oraz R2księga, Rachmistrz, RAKSSQL oraz wiele innych. Zaletą programów komercyjnych jest fakt, że dostępne są w wersjach testowych. Dzięki temu, zanim zdecydujemy się na zakup danego oprogramowanie, możemy sprawdzić, czy rzeczywiście odpowiada naszym potrzebom.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *