Ewidencja czasu pracy

pracownik

Polskie prawo pracy nakazuje, by pracodawca prowadził ewidencję czasu pracy pracownika do celów prawidłowego ustalenia jego wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą. Prawo pracy jasno określa, że ewidencja czasu pracy jest podstawą do sporządzania rozliczeń finansowych. Nieważne jest, ilu Artykuł

Co to jest JPK?

JPK to skrót, którego rozwinięciem jest jednolity plik kontrolny (ang. Standard Audit File-Tax – SAF-T). Jest to plik komputerowy zawierający elektroniczną formę ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych. Jego forma i struktura została szczegółowo określona przez ministra finansów. Podobne rozwiązania z Artykuł

Szkolenia dla windykatorów

Zawód windykatora wymaga ciągłego doskonalenia umiejętności i zdobywania wiedzy. By lepiej go wykonywać warto brać udział w szkoleniach z windykacji. Jakie kursy są najlepsze? Co można dzięki nim uzyskać?

 

Windykacja telefoniczna – czy warto?

Szkolenie z windykacji telefonicznej przeznaczone … Artykuł