Kredyty dla firm. Na jakie warunki mogą liczyć młodzi przedsiębiorcy?

Rozwój firmy wymaga ponoszenia kosztów związanych nie tylko z bieżąca działalnością firmy, lecz także koniecznością ciągłych inwestycji. Problem z dostępem do gotówki mają zwłaszcza młode firmy, które dopiero budują majątek i nie mają dużej płynności finansowej. Banki pozwalają sfinansować różne Artykuł

Ewidencja czasu pracy

pracownik

Polskie prawo pracy nakazuje, by pracodawca prowadził ewidencję czasu pracy pracownika do celów prawidłowego ustalenia jego wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą. Prawo pracy jasno określa, że ewidencja czasu pracy jest podstawą do sporządzania rozliczeń finansowych. Nieważne jest, ilu Artykuł

Rodzaje dokumentów kadrowych

Bardzo istotnym elementem rozwoju działalności gospodarczej jest zatrudnianie nowych pracowników. Dzięki temu firma jest w stanie zwiększyć swoją produkcję lub liczbę realizowanych zleceń o charakterze usługowym. Oczywiście zatrudnianie pracowników wiąże się z koniecznością spełnienia wielu wymagań. Niezwykle istotne jest również Artykuł